Disclaimer voor www.mipasion.nl

M pasión (Kamer van Koophandel: 14057522), hierna te noemen Mi Pasión, verleent u hierbij toegang tot www.mipasion.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Mi Pasión behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mi Pasión spant zich in om de inhoud van www.mipasion.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.mipasion.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mi Pasión.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.mipasion.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mi Pasión.Voor op www.mipasion.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mi Pasión nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Check out a casino no deposit bonus 2021.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mi Pasión.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mi Pasión, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.how to mine zcash with minergate